Program konferencji

Międzynarodowa Konferencja: Rozliczenie z przeszłością w roku 2018. Pomniki II wojny światowej w Europie środkowo-wschodniej
Internationale Konferenz: Vergangenheitsbewältigung in Jahr 2018. Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Ostmitteleuropa

Szczecin, 18.5.2018, 10.00-17.30

Miejsce / Veranstaltungsort:
Uniwersytet Szczeciński, Rektorat, al. p. Jana Pawła II 22 A, Sala Senatu / Senatssaal

10.00-10.15
Otwarcie konferencji, powitanie i wprowadzenie do tematu
Eröffnung der Konferenz, Begrüßung und Einführung in das Thema
prof. dr Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński
dr Christian Pletzing, Akademia Baltica, Sankelmark

10.15-10.45
Pamięć kulturowa II wojny światowej w Europie
Das kulturelle Gedächtnis des Zweiten Weltkriegs in Europa
prof. dr Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet, Lublin

10.45-11.15
Radzieckie pomniki wojny w Niemczech
Sowjetische Kriegsdenkmäler in Deutschland
dr Mischa Gabowitsch, Einstein Forum, Potsdam

11.15-11.30
Kawa / Kaffee

11.30-12.00
Współczesność pomników upamiętniających II wojnę światową w Polsce – wybraneprzykłady
Die Gegenwart der Denkmäler zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polen – ausgewählte Beispiele
dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński

12.00-13.00
Dyskusja / Diskussion

12.00-13.00
przerwa obiadowa / Mittagspause

13.45-14.15
Pomniki II wojny światowej w Czechach
Monuments of World War II in the Czech Republic
Petra Švardová, Institute of History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, & PhD candidate, INALCO, Université Sorbonne, Paris

14.45-15.15
Pomniki II wojny światowej na Ukrainie. Wewnątrz/zewnątrz procesu dekomunizacji
Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine: Die Innen- und Außenseite des Dekommunisierungsprozesses
dr Oleksandr Grytsenko & Nadia Honcharenko, Institute of Culture Studies, National Academy of Arts, Kyiv

14.15-14.45
Dyskusja / Diskussion

15.15-15.30
Kawa / Kaffee

15.30-16.00
”Monumentalny konflikt”: Pomniki II wojny światowej w Estonii
„Monumentaler Konflikt“: Denkmäler des Zweiten Weltkriegs in Estland
prof. dr Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński

16.00-16.30
Pomniki II wojny światowej na Litwie
Monuments of World War II in Lithuania
prof. dr Rasa Čepaitienė, University of Vilnius

17.15-17.30
Dyskusja / Diskussion

16.30-17.15
Podsumowanie / Zusammenfassung

Konferencja jest sponsorowana przez / Die Konferenz wird gefördert durch:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej /
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki /
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania /
Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania

Patronat Honorowy / Schirmherrschaft:
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr Edward Włodarczyk

 • O wydarzeniu

  Rozliczenie z przeszłością w roku 2018. Pomniki II wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
  Czytaj więcej
 • Program

  Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.
  Czytaj więcej
 • Rejestracja

  Zarezerwuj sobie miejsce na konferencji!
  Czytaj dalej