Rozliczenie
z przeszłością
w roku 2018.

Pomniki II wojny światowej
w Europie Środkowo-Wschodniej.